Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Александър Велев обеща младежка програма в националното радио

    Генералният директор на Българското национално радио Александър Велев обеща на студенти от Шуменския университет трета национална мрежа, освен програмите „Хоризонт“ и „Христо Ботев“.  Тя ще бъде посветена на младите, ще влезе активно в социалните медии и целта й ще е да привлича хора на възраст 20-30 години към слушателската аудитория на БНР.

    Велев гостува днес в университета по покана на катедрата „Журналистика и масови комуникации“ и говори по темата „БНР – общественото радио във време на дигитализация и глобализация“. Той изнесе данни от изследване в европейски мащаб, според което една от най-предпочитаните от хората медии е радиото и те прекарват 9 години от живота си в слушане на радио. „2,5 милиона европейци ходят всяка седмица на мач, а за това време 420 милиона слушат радио“, съобщи още Велев. Според него се налага модернизация на излъчването, затова от 2017 г. в София започва експериментално дигитално излъчване на БНР. „Радиото е магия. То съпътства човека през целия му живот“, обобщи Велев пред студентите от специалностите „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“.

    Преди това генералният директор на БНР и ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев подписаха договор за сътрудничество между двете институции. Той предвижда регламентиране на възможности за професионална практическа подготовка на студенти чрез провеждане на част от учебния процес и лятната учебна практика в Радио Шумен, осъществяването на съвместни дейности, включване на професионалисти от БНР в учебния процес и повишаване квалификацията на журналистите.

    Публикувано на 30/11/2016