Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Археологическо лято – 2012

    Катедрата по история и археология на Факултета по хуманитарни науки и студентският археологически клуб “Карел Шкорпил” организират среща за представяне на резултатите от Археологическо лято – 2012.

    През изминалия археологически сезон студентите от специалностите “История” и “Археология” работиха по разкопките в село Драгойново (Пловдив), в шуменското село Хърсово и във външния град на старата столица Плиска.

    Срещата ще се състои на 10 април (сряда) от 13.30 ч. в зала 219 на Ректората.

    Публикувано на 08/04/2013