Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Астрономическата обсерватория обявява конкурс за лого

    Астрономическата обсерватория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” обявява конкурс за създаване на графично лого. В конкурса могат да участват всички желаещи. Представеният проект трябва да бъде изготвен за целите на конкурса. Да е авторски и оригинален и да се асоциира с дейността и целите на Астрономическата обсерватория. Предложенията да бъдат представени във файловите формати PNG, JPEG, EPS и PDF в черно-бял и цветен вариант.

    Проектите ще се приемат до края на 2016 г. на електронен адрес d.kyurkchieva@shu.bg, придружени с трите имена и координати за връзка с участника. Постъпилите предложения ще бъдат оценени от жури и резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на януари 2017 г. на сайта на Обсерваторията http://astro.shu-bg.net/observatory/index.htm. За автора, спечелил конкурса, е осигурен награден фонд от 200 лв. и грамота.

    Публикувано на 01/12/2016