Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Астрономическият център „Проф. Владимир Шкодров” и Студентското астрономическо общество организират наблюдение на пасажа на Меркурий с новите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменското плато

  На 9 май планетата Меркурий ще премине пред диска на Слънцето. Това явление се наблюдава, когато тя е между Земята и Слънцето (конфигурация долно съединение) и в същото време достатъчно близо до равнината на земната орбита. Ако тези две условия са изпълнени, Меркурий се проектира върху слънчевия диск и това се нарича пасаж (транзит или преминаване). За едно столетие се наблюдават средно по 13 транзита на Меркурий пред слънчевия диск.

  Пасажът на Меркурий на 9 май ще се наблюдава от Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Централна Азия. Явлението ще започне с първи контакт в 14 ч. 11 мин. (българско време), когато дискът на Меркурий ще докосва външно диска на Слънцето. Вторият контакт ще настъпи в 14 ч. 15 мин., когато Меркурий вътрешно ще докосва диска на Слънцето и планетата ще се забелязва като малка черна точка на периферията на Слънцето. Максималното ъглово сближаване на центровете на Меркурий и Слънцето е в 17 ч. 55 мин., когато ъгловото разстояние между Меркурий и центъра на слънчевия диск ще бъде около 5.4 ъглови минути (за сравнение видимият слънчев диск има ъглов радиус около 16 ъглови минути). Третият контакт ще настъпи в 21 ч. 37 мин., когато Меркурий ще достигне края на своя път по диска на Слънцето и отново вътрешно ще докосва неговия диск. Четвъртият контакт е в 21 ч. 40 мин., когато дискът на Меркурий ще се допира външно до този на Слънцето, с което и ще завърши явлението.

  Поради малкия ъглов размер на Меркурий, преминаването на планетата пред слънчевия диск няма да може да се наблюдава с невъоръжено око. Наблюденията трябва да се провеждат поне с любителски телескоп, оборудван със слънчев филтър. Специалистите напомнят, че при наблюдение на Слънцето и на явленията, свързани с него, е необходимо да се използват специални предпазни филтри.

  Астрономическият център „Проф. Владимир Шкодров” и Студентското астрономическо общество на Шуменския университет организират наблюдение на пасажа на Меркурий с някои от новите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменското плато.

  Последното преминаване на Меркурий е било проследено на 8 ноември 2006 г., но не е било видимо от България. Транзит на Меркурий, видим от България, се е състоял на 7 май 2003 г. Следващият транзит ще бъде след около 3 години – на 11 ноември 2019 г.

  Очакваме ви на 9 май в 14 ч. в Астрономическата обсерватория на Шуменското плато!

  Публикувано на 03/05/2016