Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Бедствено положение в Шумен

    Във връзка с обявеното бедствено положение в област Шумен Ректорът на Шуменския университет обявява 20 и 21 декември (четвъртък и петък) за неучебни и неработни дни (заповед № РД-10-1444 / 20.12.2012 г.).

    Публикувано на 20/12/2012