Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Бойни изкуства

    Демонстрация по бойни изкуства, по случай студентския празник – участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс

    Демонстрация по бойни изкуства, по случай патронния празник на ШУ – участници: студенти от специалност ПОФВ и спорт III курс

    Публикувано на 03/12/2017