Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Честит празник!

  Празнуваме 135 години от Съединението

  На 6 септември България празнува 135 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Ритуал с поднасяне на венци и цветя, в който се включиха и студенти от Шуменския университет „Епископ Константни Преславски“, бе организиран в Шумен.

  Слово изнесе доц. д-р Стефан Минков, преподавател в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Пред събралите се на площад “Кристал” той каза: “Съединението е „една от най-лесните революции в историята, защото отдавна тя бе извършена в душите“. Тези думи на патриарха на българската литература Иван Вазов са показателни за атмосферата в българските земи от двете страни на Стара планина след 1878 г., за еуфорията след отвоюването на свободата, примесена с една романтична представа за светлото бъдеще на българската държава, на което като че ли малка пречка създава политиката на Великите сили, разрушили още в началото Сан-Стефанска България – идеалът, превърнал се в недостижима мечта за следващите поколения българи, но също и в цел, с която са възпитавани младите българи в следващите десетилетия.”

  И още: Какви поуки можем да си извлечем от събитията, случили се преди 135 години?

  Поука първа: Съединението прави силата! Когато сме заедно – сме силни. Когато сме разединени – се превръщаме в плячка на чужди интереси и обслужваме чужди цели. Не случайно римската практика на „Разделяй и владей“ е прилагана и днес, както във вътрешната политика, така и в международните отношения.

  Поука втора: Никой няма да ни помогне с реализирането на националните цели толкова, колкото самите ние можем да си помогнем. Ние, българите можем да се обединим и историята показва това. Историята показва също, че разделението между нас, колкото и да изглежда на пръв поглед непреодолимо, е преодолявано с появата на обща цел – такава навремето е бил стремежът да живеем под общата стряха на единно Отечество, а днес? Просперитетът, съревнованието с другите европейски народи, стремежът да върнем у дома младите българи, разпръснали се в четирите краища на света – ето това могат да бъдат нашите общи цели.

  Поука трета: Не трябва да очакваме помощ отвън – сами сме, за другите България е непозната периферия или средство, с което да постигнат собствените си геополитически и икономически цели. Още Левски ни е завещал този завет: „От никоя страна нищо не се надяваме и никому нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия!“.

  През 1885 г. българите доказват правотата на думите на Апостола! Ако сме достойни негови наследници, ще я докажем и днес, защото само Съединението прави силата!

   

  Публикувано на 06/09/2020