Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Честване на 220 години от рождението на А.С.Пушкин

    На 6 юни 2019 г. в СОК “Камчия”, в ЧСУ “Юрий Гагарин” преподаватели и студенти-русисти от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” участваха в отбелязване на 220 години от рождението на великия руски поет Александър Сергеевич Пушкин. В рамките на събитието се проведе семинар на тема: “Нестихващият диалог с Пушкин в руската литература” с лектора от Шуменския университет проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова.

    В поетичен маратон децата от ЧСУ “Юрий Гагарин” и летуващи в СОК “Камчия” деца от Украйна представиха най-известните произведения на А. С. Пушкин. Преподавателите от Шуменския университет бяха поканени за почетно жури с председател доц. д-р Стефка Петкова-Калева – заместник-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав. Журито бе впечатлено от изпълненията и артистичните умения на Светлана Качаева – ученичка от 1б клас, Джиа Пейчева – ученичка от 2а клас и Стефан Минчев – ученик от 7а клас.

    Публикувано на 07/06/2019