Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Център “Институт Пушкин” ще бъде разкрит в Шуменския университет

  Три нови центъра от партньорската мрежа – Центрове за руски език и тестиране “Институт Пушкин”, ще бъдат разкрити в България, Молдова и Румъния. Българският ще е в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Това ще се случи на 23 октомври, от 10 часа в зала 309 на Корпус 1, в присъствието на представители на Посолството на Руската Федерация в България, на Россътрудничество, на Министерството на образованието и науката, ръководството на Шуменския университет, заместник-ректора на Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин” Елена Колтакова и на председателя на Дружеството на русистите в България Валентина Аврамова.

  Другите нови центрове ще функционират в Белецкия държавен университет “Алеку Русо” (Белец, Молдова) и в Християнския университет “Димитър Кантемир” (Букурещ, Румъния).

  В рамките на официалното откриване ще бъде организирана програма за повишаване на квалификацията “Руският език в световното образователно пространство” за чуждестранните русисти. Преподаватели от Института “А.С. Пушкин” ще изнесат лекции, посветени на активни процеси в руската лексика, стилистиката и фразеологията, на съвременните образователни технологии в обучението по руски език и литература, на методиката на преподаването на руски език в чуждестранна аудитория. По време на кръглата маса ще се състои обсъждане на въпросите за мрежовото взаимодействие между образователните организации. В Румъния и България за участниците в програмите за повишаване на квалификацията ще се проведе пробна сесия на сертификационен тест по руски език като чужд.

  “Центровете по руски език и тестиране “Институт Пушкин” се разкриват на базата на чужди образователни организации, в които се провежда преподаване и изучаване на руски език, руска литература и култура. Организациите-партньори, в които ще бъдат отворени центрове на партньорската мрежа “Институт Пушкин”, внасят голям принос в популяризирането на руския език в родните си страни. Откривайки центрове на партньорската мрежа, Институтът оказва сериозна подкрепа на университетите-партньори, което ще даде възможност за изучаване на руски език, литература и култура с използване както на традиционни методики, така и на иновативни подходи и съвременни образователни ресурси – портала “Образование на руски”, съобщи зам.-ректорът по учебно-възпитателната работа на Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин” Елена Колтакова.

  В момента в партньорската мрежа влизат 51 организации в 33 страни по света. Участници могат да бъдат организации, чиято дейност е насочена към осигуряване на достъп до програми за изучаване на руски език и образование на руски език. Центровете на партньорската мрежа “Институт Пушкин” са създадени с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация.

  Публикувано на 18/10/2017