Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Центърът за кариерно развитие организира среща за първокурсници

    Центърът за кариерно развитие към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира традиционната среща за студенти първокурсници. Тя ще се проведе на 18 ноември 2019 г. от 10:00 часа в зала 217 на Корпус 1 на Университета.

    Ще присъстват представители на ректорското ръководство, Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси.

    Публикувано на 13/11/2019