Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Центърът за кариерно развитие проведе среща с първокурсници

    Центърът за кариерно развитие към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” организира днес среща с първокурсници. Тя е традиционна и се провежда в началото на всяка учебна година. Срещата бе открита от доц. д-р Константин Константинов, зам.-ректор и директор на Центъра.

    Студентите имаха възможност да научат подробности за административното обслужване в университета от специалистите по социално-битови въпроси, от Студентска канцелария и „Финансово-счетоводен отдел”. На срещата присъстваха представители на „Студентски общежития и столове” ЕАД и на Дирекция „Бюро по труда”-Шумен.

    Тематични продукти представиха представители на няколко банкови институции.

    Публикувано на 23/10/2017