Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Церемонии за промоция на абсолвенти 2016

  Всички абсолвенти, желаещи да участват в церемониите, е необходимо да се регистрират до 1 декември в електронната форма http://api.shu.bg.

  Допълнителна информация: http://shu.bg/content/diplomi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Публикувано на 08/11/2016