Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Церемония за удостояване на г-н Фикрет Индже със званието DOCTOR HONORIS CAUSA на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

    Официална церемония по удостояването на г-н Фикрет Индже със званието DOCTOR HONORIS CAUSA на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще се състои на 14 декември 2016 г. от 11.00 ч. в Аулата на Шуменския университет.

    Решението е на Академическия съвет и бе взето на 28 октомври 2016 г. във връзка с дългогодишното ползотворно сътрудничество, пример за успешно взаимодействие между бизнеса и висшето образование, спомоществователската дейност към академичната общност на Шуменския университет и по случай 35 години от създаването на „Алкомет“ АД.

    Фикрет Индже e председател на надзорния съвет на акционерното дружество „Алкомет“, член на настоятелството на Шуменския университет, председател на управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара, почетен гражданин на Шумен.

    Публикувано на 09/12/2016