Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Дарение на книги

    На 17 декември 2018 година библиотеката на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” направи дарение от 262 тома художествена литература на народното читалище “Земеделец-1900” в шуменското село Велино.

    Дарението е на стойност 1373,77 лв. и е един от поредните жестове на съпричастност към нуждите на читалищата в региона, който Библиотеката осъществява.

    Публикувано на 20/12/2018