Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Дарение от художествена литература за Центъра по русистика

  На 16 октомври 2020 г. на посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” бяха съветникът на посолството на Русия в Република България Роберт Робертович Шестаков, генералният консул на Русия във Варна Владимир Александрович Климанов и вицеконсулът във Варна Альона Пучина. Гостите се срещнаха с преподаватели от катедра Руски език.

  По време на тази среща бяха обсъдени проблеми на преподаването на руски език, популяризацията и подкрепата на руския език, която оказва Руската федерация. Гостите изказаха удовлетворение от работата на Центъра по русистиката в Шуменския университет и направиха дарение от художествена литература на руски език за библиотеката към него.

  На работна среща при ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги Колев, в която участваха зам.-ректорът доц. д-р Стефка Калева и ръководителят на катедра Руски език проф. д-р Елена Стоянова,  бяха обсъдени различни възможности за изучаване на руски език в България и набелязани нови перспективи за сътрудничество.


   

  Публикувано на 16/10/2020