Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Дарение от книги за Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар

    Студенти и преподаватели от катедра „Социална работа” в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” дариха днес книги на Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар. В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост те зарадваха деца от рискови групи с 80 тома детска и юношеска литература.

    Тя бе събрана в акция  „Дари „стара” детска книга – отвори нови хоризонти” и организаторите благодарят на всички студенти, преподаватели и служители, които се включиха. Целта е да бъде изградена библиотека към Центъра за обществена подкрепа. Очакванията са децата да израснат емоционално, ментално и когнитивно и да придобият нови социални компетенции и умения.

    Публикувано на 23/05/2017