Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Дарение за университетската библиотека

    На 2 октомври дългогодишният хоноруван преподавател по Американска литература и култура към Катедрата по английска филология на Факултета по хуманитарни науки доц. д-р Йонка Кръстева направи дарение от 158 тома книги за библиотеката на Шуменския университет.

    „Такива жестове на благотворителност не само ни трогват, но ни карат да си дадем сметка, че все още има хора, които мислят не само за себе си” – коментира по повод дарението доц. Румяна Тодорова, зам.-ректор на Университета и ръководител на Катедрата по английска филология, и изрази дълбоката благодарност на академическата общност за жеста на доц. Кръстева.

    Книгите, в областта на американската литература и култура, вече се намират в Педагогическата и чуждоезиковата библиотека (в Корпус 2) и са на разположение на всички студенти, преподаватели и други заинтересовани лица.

    Публикувано на 03/10/2014