Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Деканът на Факултета за изящни изкуства в Тракийския университет-Одрин гостува в Шуменския университет

    Деканът на Факултета за изящни изкуства в Тракийския университет, град Одрин, Турция, проф. Юмер Сонер Хункан и негови колеги се срещнаха на 26 октомври 2018 г. с ректора на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев. На срещата присъстваха заместник-ректорът доц. д-р Екатерина Люцканова, деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Чавдар Сотиров, заместник-деканът доц. д-р Росица Михайлова и ръководителят на катедра “Визуални изкуства, теория и методика” проф. Валери Чакалов.

    Бяха обсъдени дългогодишните ползотворни взаимоотношения между двете висши училища, идеи за бъдещи съвместни проекти, възможностите за обмен на студенти и преподаватели по програмите “Еразъм +” и “Мевляна” и организиране на изложба на студенти от Шуменския университет в Тракийския университет в Одрин.

    Гостите от Турция са в Шумен за участие в научната конференция “Съвременният дискурс в науката”, която Педагогическият факултет организира от 26 до 28 октомври 2018 г.

    Публикувано на 26/10/2018