Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Демонстрации по бойни изкуства

    Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и спорт на Педагогическия факултет организира в навечерието на студентския празник демонстрации по бойни изкуства.

    Събитието ще се проведе на 7 декември (петък) от 11 ч. във физкултурния салон на Ректората. 

    Публикувано на 03/12/2012