Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Демонстрационен камион на SIEMENS в Шуменския университет

  Демонстрационен камион на SIEMENS ще бъде в Шуменския университет на 16 ноември. Апаратурата в него може да бъде разгледана от 10 до 14 часа утре пред Корпус С. Представянето е посветено на цялостните решения и новостите в сферата на индустриалния контрол и автоматизация, предлагани от компанията.

  Камионът е за апаратура ниско напрежение – комутационна, защитна, пускова и сигнална.

  Демонстрират се новостите на фирмата в този тип изделия – SIRIUS innovation – нова серия контактори и моторни защити. Включително компактен моторен пускател, компактни полупроводникови моторни пускатели за малки мощности. Показани са начините за интегрирани в средствата за автоматизация – конвенционален, чрез AS- интерфейс или чрез IO-link.

  Показани са и новите функционални блокове, които реализират бързо и лесно пускател „звезда-триъгълник”, реверсиращ пускател, както и обезпечават комуникацията. Към серията Sirius също спадат и сейфти релетата. Те също са показани. Темата сейфти е особено засегната в демо камиона. Показана е новата версия на успешното устройство за моторен мениджмънт и защита SIMOCODE. Показани са и новите пусково-сигнални устройства обединени от името Sirius ACT. Те също имат комуникационни способности. Показани са и новости в защитната апаратура – серията SENTRON. Това са прекъсвачите 3VA. Освен че могат да комуникират по различни протоколи, имат и версии с интегрирано мерене на качеството на тока.

  SIEMENS е един от световните лидери в областта на индустриалната автоматизация, с традиции в дейността си за насърчаване на образованието и научната дейност. Фирмата и Университетът имат изградени трайни взаимоотношения с цел създаване и развитие на висококвалифицирани специалисти за нуждите на индустрията и бизнеса.

  В началото на учебната 2016/2017 година с дарение на SIEMENS бе изградена лаборатория „Програмиране на Siemens контролери” във Факултета по технически науки. За нея направление „Дигитализирано производство” предостави индустриална техника, с която са оборудвани 6 работни места. Всяко от тях е снабдено с индустриален контролер от серията Simatic S7-1200, 7-инчов дисплей, специализирани лабораторни модули и развоен софтуер – TIA Portal v13 SP1.

   

  Публикувано на 15/11/2017