Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Ден на кариерата в Шуменския университет на 22 март

    Ден на кариерата ще се проведе на 22 март от 13,30 часа в зала 118 на Ректората на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    Темата е: „Как да планирам кариерата си”. Инициативата е съвместна с Агенцията по заетостта и дирекция „Бюро по труда”. На срещата ще присъстват и представители на бизнеса.

    Публикувано на 15/03/2017