Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ден на кариерата

    Ден на кариерата се състоя днес в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Инициативата е на Центъра за кариерно развитие във висшето училище, Агенцията по заетостта и дирекцията “Бюро по труда”-Шумен.

    Презентацията на тема “Работодателят – изисквания и очаквания” представи Весела Станчева, психолог в Бюрото по труда. Общо 7 тематични лекции е планирано да бъдат проведени през учебната година, информира зам.-директорът на Центъра за кариерно развитие доц. д-р Корнелия Тодорова.

    Публикувано на 22/11/2017