Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Ден на отворените врати във Факултета по природни науки