Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Девети академични Рождественски четения

  Деветите академични Рождественски четения ще бъдат открити на 17 декември 2019 г. в 9:00 часа в зала 118 на Корпус 1 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Организатори са Факултетът по хуманитарни науки, катедра “История и археология” и НЦ “Преславска книжовна школа”.

  Председател на сутрешното заседание е доц. д-р Стефан Стефанов, а на следобедното – гл. ас. д-р Илонка Стоянова. Със свои доклади ще се включат преподаватели, студенти и докторанти от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и от Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

  От 14:00 часа проф. д.ф.н. Христо Трендафилов ще представи книгата “Автобиографични бележки” на архим. проф. Павел Стефанов.

  Публикувано на 16/12/2019