Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Дискусионно студио “Хоровото дело на Добри Войников”

  Дискусионно студио “Хоровото дело на Добри Войников” ще се проведе на 13 ноември 2019 г. от 13 часа в къща-музей “Добри Войников”-Шумен. Организатори са катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство” при Педагогическия факултет на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и къща-музей “Добри Войников”. Инициативата е съвместна с преподаватели и студенти от специалност “Педагогика на обучението по музика” при Шуменския университет и Великотърновския университет “Свети Свети Кирил и Методий”.

  Тематичните направления на дискусионното студио са:

  – едногласното и многогласно хорово пеене в българските земи до 1878 г.;

  – музикално-педагогическа дейност на Добри Войников и неговите съвременници;

  – диригентът и композиторът Добри Войников.

  Модератори са проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. д-р Цветелина Славова и гл. ас. д-р Юлияна Панова.

  Публикувано на 13/11/2019