Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Дни на кариерата в Шуменския университет

  Семинар на тема „Как да търсим работа” се проведе днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Организатори на проявата, част от инициативата „Дни на кариерата”, са Центърът за кариерно развитие, Агенцията по заетостта и дирекцията „Бюро по труда” в Шумен.

  Зам.-ректорът доц. д-р Константин Константинов откри семинара. В работата му взеха участие Веселка Станчева, психолог в дирекция „Бюро по труда”, и Виолина Драгнева – трудов посредник и EURES-съветник.

  Гостите представиха презентация с практични стъпки при кандидатстване за работа в България и чужбина и дадоха съвети на студентите как да се подготвят за разговор с потенциален работодател и каква злоупотреба може да съдържат обявите за работа. Всички участници получиха разяснителни брошури за възможностите за намиране на работа в държавите-членки на Европейския съюз чрез дирекция „Бюро по труда”.

  „Не спирайте да учите, като завършите университета. Продължете с курсове, участия в конференции, специализации, на 3-4 години непременно актуализирайте знанията и уменията в професията, която работите”, бе съветът на г-жа Станчева към младите хора.

  Следващата среща е на 9 ноември от 13 часа, а темата е „Как да пишем CV и мотивационно писмо”.

  Публикувано на 26/10/2016