Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Доц. д-р Чавдар Сотиров е новият декан на Педагогическия факултет

  Доц. д-р Чавдар Сотиров бе избран днес за декан за Педагогическия факултет. 76 души – студенти, преподаватели и служители, от общо присъстващи 90 му гласуваха доверие да довърши мандата на настоящото деканско ръководство.

  “Залагам на екипната работа”, каза пред присъстващите в Актовата зала на ПФ доц. Сотиров. Преди това той представи отчетен доклад за периода, в който е бил временно изпълняващ длъжността декан – октомври 2017 – юни 2018 г. Според данните в него, в Педагогическия факултет се обучават 1 434 студенти в ОКС бакалавър, 819 в ОКС магистър и 43-ма докторанти в общо 13 бакалавърски, 27 магистърски и 11 докторски програми. Преподавателите във факултета са 86.

  Усилията за следващата учебна година ще са насочени към активна целогодишна кампания за привличане на кандидатстуденти, създаване на по-добри условия за входяща и изходяща мобилност, развитие на учебно-материалната база и подготовка за акредитационна процедура.

  Общото събрание на ПФ избра проф. д-р Стефан Базелков за председател на Общото събрание на мястото на проф. д-р Благомир Папазов, който се пенсионира.

  За нови членове на Факултетския съвет бяха избрани проф. д-р Димитър Балкански, доц. д-р Виолета Кюркчийска и гл. ас. д-р Юлияна Панова.

  Публикувано на 25/06/2018