Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Доц. д-р Екатерина Люцканова бе избрана за зам.-ректор

    Доц. д-р Екатерина Люцканова бе избрана днес за заместник-ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Решението е на Академическия съвет и бе взето с тайно гласуване на първото за учебната 2017/2018 година заседание. За избирането на доц. Люцканова на поста гласуваха 21 от членовете на АС, две от бюлетините са невалидни. Новият зам.-ректор ще отговаря за образователните политики и научно-изследователската дейност в университета, както и за реализацията на програмата за мобилност на студенти и преподаватели „Еразъм +“.

    Доц. д-р Люцканова е преподавател в катедра „Социална педагогика“, зам.-декан по учебната дейност на Педагогическия факултет, член на Общото събрание и Факултетския съвет на ПФ, член на Общото събрание и на Академическия съвет на Университета.

    Научните й интереси са в областите социална работа с деца, етопедия и специална педагогика.

    Публикувано на 15/09/2017