Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Докторантски семинар

  Факултетът по хуманитарни науки и Лабораторията по приложна лингвистика “Аксела Лазарова” организират поредната сбирка на докторантския семинар на Факултета.

  Събитието ще се състои на 23 ноември (петък) от 9.00 ч. в зала 309 на Ректората. Очаква се то да събуди интереса на преподаватели, докторанти и студенти. Водещ ще бъде доц. д-р Димитър Попов.

  Програмата включва:
  1. Доц. д-р Кирил Симов (Институт по паралелна обработка на информацията – БАН) – Електронните корпуси: видове, обработки и използване;
  2. Доц. д-р Петя Осенова (Софийски университет – Катедра по български език) – Семантично моделиране на частите на речта в българския език;
  3. Представяне на Инициативата CI.AUIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure): Електронни лингвистични модели.
  Публикувано на 20/11/2012