Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Документална изложба “120 години от рождението на Панчо Владигеров” и годишен концерт

    Документалната изложба “120 години от рождението на Панчо Владигеров” бе открита на 15 май 2019 г. в галерия “Университетска” в Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Тя е предоставена от Държавен архив-Шумен по повод Епископ-Константиновите дни. В рамките на празниците годишния си концерт изнесоха студенти от специалността “Педагогика на обучението по музика”. Организатор на събитието бе катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство”.

    Публикувано на 16/05/2019