Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • „Еразъм +” седмица в Шуменския университет

  Втора „Еразъм +” седмица ще се проведе тази седмица в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Информационната среща за студентите от Факултета по хуманитарни науки и Факултета по природни науки е днес, 6 ноември, от 12 часа в зала 202 на Корпус 1.

  На 8 ноември, сряда, от 13 часа в зала 505 на Корпус 3 е срещата за студентите от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки.

  На 9 ноември, четвъртък, от 13 часа в Актовата зала на Корпус 2 е срещата за студентите от Педагогическия факултет.

  Подробна информация за програма „Еразъм +” може да бъде получена всеки ден в Центъра за международно сътрудничество в Корпус 1, стая 106.

  Крайният срок за подаване на документи е 10 ноември 2017 г.

  Публикувано на 06/11/2017