Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • “Еразъм+” седмица в Шуменския университет

  Представяне на програмата по факултети:

  • ФМИ и ФТН – 2 октомври, 12 часа, зала 505 на Корпус 3
  • ФХН и ФПН – 3 октомври, 13 часа, зала 202 на Корпус 1
  • ПФ – 5 октомври, 11 часа, зала 303 на ПФ.

  Еразъм+“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 — 2020 г., която е продължение на Секторна програма „Еразъм”

  Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Всяка година тя дава шанс на хиляди студенти и преподаватели да получат нови знания или да предадат своите.

   „Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта.

   Програмата обхваща висшето образование и е незаменима възможност за обучение или практика в университет или предприятие в страна от ЕС, ЕИП и останалите страни членки на програма “Учене през целия живот”. Минималната продължителност на обучението (за студентите) е 3 месеца, а максималната 12, а за практика е минимум 2 месеца. Продължителността на престоя на преподавателите е изнасянето на минимум 8 часа лекции.

  Публикувано на 02/10/2017