Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Езикови курсове стартират през месец май

  В рамките на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите и докторантите ще бъдат организирани езикови курсове през месеците май и юни, съобщи ръководителят на проекта доц. д-р Снежана Бойчева. Целта е участие в международни проекти и научни прояви в чужбина.

   Курсовете са:

  1. Английски език – вход: ниво А2, преподавател: доц. д-р Теменужка Сеизова
  2. Английски език – вход: ниво A2+, преподаватели: доц. д-р Светлана Неделчева/ гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева
  3. Английски език – вход: ниво В 1+, преподавател: гл. ас. д-р Деяна Вълчева
  4. Немски език – вход: нивоначинаещи, преподавател: гл. ас. д-р Севгинар Динчерова
  5. Немски език – вход: ниво А2, преподавател: гл. ас. д-р Даниела Кирова
  6. Руски език – вход: ниво А1, преподаватели: проф. д-р Елена Стоянова, ст. преп. Христина Христова.

  Времетраенето на езиковите курсове е две или три седмици в периода 29 май-30 юни, по пет дни в седмицата, по четири/пет часа на ден (общо 50 часа за езикова група). Занятията ще се провеждат в Корпус 2, аудитории 312 и 313.

  Упражненията ще се водят от преподаватели по английски, немски и руски език от катедрите по Английска филология, Руска филология и Германистика към Шуменския университет.

  Условие за участие в езиковите курсове е преподавателите да работят на първи основен трудов договор в Шуменския университет. Освен преподаватели, в курсовете могат да се включат и докторанти.

  В края на обучението след успешно положен писмен изпит университетът ще издаде сертификати на участниците в езиковите курсове за съответното ниво на владеене на езика.

  Крайният срок за подаване на заявките по електронната поща (sn.boycheva@shu.bg) e 5 март.

  Публикувано на 27/01/2017