Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Езикови курсове за преподаватели

  Стартира университетски проект Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменския университет. Целта е усъвършенстване на езиковата подготовка във връзка с участие в международни проекти и научни прояви в чужбина.

  По проекта ще бъдат формирани две групи от по 12-15 участници по английски език и една група от 12-15 участници по немски език с хорариум по 100 часа за всяка от групите. Упражненията ще се водят от преподаватели от Катедрата по германистика и чуждоезиково обучение и Катедрата по английска филология. Времетраенето на курсовете ще бъде пет седмици (8 юни – 10 юли 2015 г.), занятията ще се провеждат по четири часа от понеделник до петък в Корпус 2 (аудитории 312 и 313).

  В езиковите курсове могат да вземат участие преподаватели, които работят на първи основен трудов договор в Шуменския университет. В курсовете могат да се включат и докторанти.

  Групите по английски език ще бъдат за нива А2 и В2. Записването ще се извършва при условие, че кандидатите представят сертификат за ниво А1 (за записване в А) и В1 (за записване в В2) или са издържали успешно входящ тест за съответното езиково ниво.

  Курсът по немски език стартира от ниво А1. Заявилите участие кандидати трябва да положат изпит (тест) за входно ниво или да представят сертификат за ниво А1.

  В края на обучението (след успешно положен писмен изпит) ще бъдат издадени сертификати на участниците в езиковите курсове за съответното ниво на владеене на езика.

  Заявките (име, катедра, факултет, език) изпращайте на адрес: boitcheva@abv.bg.  

  Kраен срок за подаване на заявките – 13 март.

  Публикувано на 07/03/2015