Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Покана за участие в III регионален конкурс по статистика

    Факултетът по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Професионалната гимназия по икономика в Шумен и Националният статистически институт-отдел „Статистически изследвания”-Шумен организират III регионален конкурс по статистика.

    Първият етап е подготовка на разработка на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката”. До участие ще бъдат допускани само оригинални, непубликувани разработки на ученици и студенти, които трябва да бъдат изпратени на електронен адрес: p.jordanova@shu.bg. Срокът е 8 декември.

    Вторият етап включва презентация на разработките и ще се състои на 15 декември.

    Публикувано на 10/10/2017