Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Факултетът по математика и информатика обявява Ден на отворените врати

  Ден на отворените врати обявява на 8 април Факултетът по математика и информатика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. От 11 до 12 часа и от 13 до 14 часа всички ученици, кандидат-студенти и граждани могат да посетят Корпус 3 на висшето училище, да се срещнат с преподаватели и студенти, да получат информация за специалностите на факултета, обучението по тях и начина на кандидатстване. Гостите ще се запознаят с учебната база и научните лаборатории.

  Могат да разгледат единствения по рода си учебен компютърен музей. В него е представена историята на компютърната техника и са експонирани механични сметачни машини от 20-те години на ХХ век, първите български калкулатори „Елка”, персонални компютри „Правец 16”, транзистори, интегрални схеми, сметачни линийки, колекция от информационни носители.

  От 12 до 13 часа и от 14 до 15 часа ще бъдат изнесени беседи по актуални проблеми в областта на икономиката и бизнеса, математиката и нейните приложения, информатиката и информационните технологии, обучението в училищата и университетите.

  Ден на отворените врати във ФМИ ще има и на 13 май.

  Публикувано на 04/04/2017