Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Фестивал на студентите, изучаващи руски език

    Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ взеха участие в VII-я международен фестивал на студентите, изучаващи руски език, „Друзья, прекрасен наш союз!“, който се проведе в периода 10.09.2018 г. – 16.09.2018 г. Събитието се провежда за четвърта поредна година в СОК „Камчия“. То бе организирано от Фонд „Русский мир“ и Фондация „Устойчиво развитие на България“.

    Във Фестивала взеха участие близо 300 студенти, представляващи 29 университета от 20 държави.  В рамките на пет дни те имаха възможност да общуват, да подобрят своите езикови умения и да получат нови знания в различни творчески работилници. Майсторските класове бяха по театър, танц, авторска песен, поезия, кино и анимация, история и география на Русия, журналистика и фотография с мобилно устройство. Фестивалът завърши с вечер на народните песни и танци на страните-участнички във форума.

    Публикувано на 21/09/2018