Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Фотоизложба на студенти от Истанбул

    Фотоизложба на студенти от Университета за изящни изкуства “Мимар Синан” в Истанбул, Турция, бе открита на 19 октомври 2019 г. в галерия “Университетска” в Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. В експозицията участват със свои проекти четирима студенти от департамента по фотография – Онур Гирит с “Е5”, М.Джевахир Акбаш с “Ловец”, Рейзан Акьол с “ТВ хора” и Бекир Диндар с “Карабига”.

    “Темите са свързани с връзката между човека и града и човека и околната среда. Във всяка снимка е отпечатана идентичността на автора, но и специфични за Турция различия, свързани с екологията и други въпроси”, обясни ръководителят на департамента проф. Сечкин.

    Публикувано на 20/10/2019