Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Френски изследователи гостуват в Шуменския университет

    Трима водещи изследователи от Френското геологично общество са на посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Днес д-р Аделина Лач, д-р Лауренц Андре и д-р Арнолд Ласин се срещнаха с ректора проф. д.и.н. Георги Колев.

    Гостите са експерти в направление качество на водата и екотехнологии. В разговора за международно научно сътрудничество и бъдеща проектна дейност участва и деканът на Факултета по природни науки доц. д-р Петинка Галчева.

    Визитата се осъществява по покана на проф. д-р Христомир Христов от катедра „Химия“ на ФПН.

    Публикувано на 10/05/2017