Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Генералният директор на БНР с публична лекция в Шуменския университет

    Генералният директор на Българското национално радио Александър Велев ще изнесе публична лекция в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” пред студенти от специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността”. Това ще се случи на 30 ноември от 11,30 часа в аудитория 219 „Проф. Петър Пашов”. Темата на лекцията е „БНР – общественото радио във време на дигитализация и глобализация”.

    Преди това гостът и ректорът на висшето училище ще подпишат договор за сътрудничество между двете институции.

    Публикувано на 25/11/2016