Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Генералният консул на Руската федерация във Варна посети Шуменския университет

  Генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук посети днес Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и разговаря с ректора проф. д.и.н. Георги Колев. Повод за визитата на дипломата е голямо дарение от книги, което прави руската културна организация „Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына“ със съдействието на Консулството на РФ във Варна на Катедрата по руски език. То съдържа над 300 заглавия и влиза в библиотечния фонд на Центъра по русистика в навечерието на Деня на руския език – 6 юни. Книгите са от областта на филологията, философията, богословието, езикознанието, литературата, фолклора, историята на Русия, географията, изобразителното изкуство, музиката. Особено ценни са речниците и енциклопедиите, както и класическа и съвременна художествена литература.

  Руското държавно учреждение „Дом русского зарубежья“ е уникален по рода си културен институт, чиято дейност е свързана със съхраняване и опазване на музейни експонати, развитие на богата библиотечна, научно-изследователска, информационно-издателска и културно-просветителска дейност извън пределите на Руската Федерация.

  „Едно от най-важните направления на нашата дейност е програмата за книжна помощ. Тя е насочена към обогатяване на книжния фонд на библиотеки във факултети извън Русия, свързани с руския език. В нашата организация е добре известна дейността на катедрата по руски език в Шуменския университет, затова решихме дарението да е за нея по случай 45 години от създаването й”, обясни к.и.н. Наталия Александровна Йохина, водещ научен сътрудник в „Дом русского зарубежья“.

  Също днес Катедрата по руски език и Центърът по русистика организираха Кръгла маса на тема: „Лингвоспецифические и национально-культурные особенности языковой личности“. Учители по руски език от цялата страна се включиха в семинара и майсторски клас на доц. к.ф.н. Светлана Персиянова, декан на Факултета за обучение по руски език като чужд към Държавния институт по руски език „А.С.Пушкин“–Москва, както и обучителни семинари на водещи преподаватели-русисти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

   

  Публикувано на 12/05/2017