Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Годишна изложба и награди „Фикосота“

  22-ма студенти от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” участваха с 40 свои творби в годишната изложба на катедра “Визуални изкуства. Теория и методика”. Тя бе открита на 9 декември 2019 г. в галерия “Университетска” в Корпус 2 на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Годишната изложба е с конкурсен характер и г-н Петър Минчев, изпълнителен директор на фирма “Фикосота”, връчи ежегодните награди за постижения във визуалните изкуства “Фикосота”:

  • Мариана Василева – номинация за керамика;
  • Андриян Ангелов – поощрителна награда за графика и живопис;
  • Антоанелия Хубанова, II курс -постижения във визуалните изкуства /живопис/;
  • Ивелина Василева, III курс – награда за творчески експеримент;
  • Борис Иванов, магистър – награда за творчески експеримент;
  • Хюлия Идатова, IV курс – цялостно представяне.

  Участниците в изложбата бяха поздравени от декана на Педагогическия факултет доц. д-р Екатерина Люцканова и ръководителя на катедрата проф. Валери Чакалов.

  Публикувано на 09/12/2019