Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Годишна студентска изложба

  Годишната студентска изложба за 2020 г. на специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство към катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е представена виртуално. За участие са селектирани 48 творби на 26 студенти, които могат да бъдат разгледани във фейсбук страницата на катедрата.

  За постижения в областта на визуалните изкуства през 2020 година са отличени:

  • Награда за живопис – Ивелина Василева, IV курс специалност ПОИИ;
  • Награда за творчески експеримент – Ивелин Андреев, IV курс специалност ПОИИ;
  • Награда за дигитална рисунка – Зорница Рублева, III курс специалност ПОИИ;
  • Награда за цялостно представяне – Десислава Тивчева, II курс специалност ПОИИ;
  • Награда за графичен дизайн – Виктория Томова, магистър в специалност ПОВИ „Графичен дизайн“;
  • Поощрителна награда за декоративно и пластично изграждане – Емилия Балева, III курс специалност ПОИИ;
  • Поощрителна награда за фотография – Мирела Димова, III курс специалност ПОИИ;
  • Поощрителна награда за рисунка-шарж – Яна-Гергана Желязкова, I курс специалност ПОИИ.

  Средствата за наградите са осигурени от фамилия GERDA&ATSE BOS.

  Публикувано на 05/01/2021