Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Гост-лектор от университета в Тунис

  Проф. д-р инж. Карем Боубакер гостува в Шуменския университет като член на проекта на Факултета по природни науки „Изследване на физични свойства на кондензираната материя и на тела в Слънчевата система”.

  Ученият е член на Катедрата по физика на полупроводниците в Университета в Тунис, член е на академията на науките и почетен председател на Асоциацията за младежта и науката в Тунис, член на американската асоциация „Наноструктури и кристални решетки”. Гост-лектор е в Турция, Либия, Малайзия, Китай, Италия, Нигерия.

  В Шуменския университет проф. Боубакер ще формира екип от млади учени, с което ще продължи съвместното сътрудничество с колегите си от Факултета по природни науки. Заедно с това ще изнесе две публични лекции. Първата ще бъде на тема „Теория за съвместимост на решетката при нови квантово-съвместими полупроводникови материали. Стабилността на внедрените агенти в приемната матрица предпочитание за геометрична съвместимост между модела на вътрешната им решетка и решетката на матрицата” и ще се състои на 24 ноември (понеделник) в зала 318 на Ректората от 16.00 часа.

  Втората лекция ще се състои на 25 ноември (вторник) в същата зала и по същото време и ще бъде на тема „Еднослойни слънчеви клетки: Нарастващо потребление на техния фотонен ефект, поради по-малките разходи на материали и опазването на околната среда.”

  Публикувано на 17/11/2014