Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • График за срещи на деканските ръководства и курсовите ръководители с първокурсници

  След церемонията по откриване на новата академична 2020/2021 година на 14 септември 2020 г. деканските ръководства и курсовите ръководители ще се срещнат с първокурсниците според приложения график.

  Срещите ще се проведат при стриктно спазване на всички мерки за дистанция и безопасност.

   

  Факултет по хуманитарни науки

  специалност зала, корпус начален час
  Английска филология 202, К1 11:30 часа
  Българска филология 211, К1 11:30 часа
  Българистика и медии 512, К1 11:30 часа
  Руска филология и туризъм 09, К1 11:30 часа
  Турска филология и туризъм 208, К1 11:30 часа
  Приложна германистика 010, К1 11:30 часа
  Приложна лингвистика (АЕРЕ) 202, К1 11:30 часа
  История 08, К1 11:30 часа
  История и география 219, К1 11:30 часа
  Археология 119, К1 11:30 часа
  Теология 07, К1 11:30 часа

   

  Факултет по математика и информатика 

  специалност зала, корпус начален час
  Информационни технологии, информатика и математика (ИТИМ)  505, К3 13:00 часа
  Бизнес математика 505, К3 13:30 часа
  Компютърни информационни технологии” (КИТ) 509, К3 13:00 часа
  Информационни технологии в икономиката (ИТИ) 509, К3 13:30 часа
  Икономика и математика; Икономика 516, К3 13:00 часа
  Компютърна информатика 517, К3 13:00 часа

   

  Факултет по природни науки 

  специалност

  зала, корпус начален час
  Медицинска химия; Педагогика на обучението по природни науки 419, К1 12:30 часа
  Биология и химия; Екология и опазване на околната среда 316, К1 12:40 часа
  Астрономия и метеорология 318, К1 12:50 часа
  Растителна защита 206, К1 13:00 часа
  География и регионална политика; География и биология; Туризъм 217, К1 13:10 часа

   

  Педагогически факултет 

  специалност зала, корпус начален час
  Предучилищна педагогика 317, К2 13:00 часа
  Начална училищна педагогика и чужд език 315, К2 13:00 часа
  Предучилищна и начална училищна педагогика Актова зала, К2 13:00 часа
  Педагогика 318, К2 13:00 часа
  Социална педагогика 406, К2 13:00 часа
  Специална педагогика 305, К2 13:00 часа
  Социални дейности 404, К2 13:00 часа
  Педагогика на обучението по техника и технологии 111, К2 13:00 часа
  Педагогика на обучението по музика 108, К2 13:00 часа
  Педагогика на обучението по изобразително изкуство 213, К2 13:00 часа
  Педагогика на обучението по физическо възпитание 06, К2 13:00 часа

   

  Факултет по технически науки 

  катедра/специалност

  зала, корпус начален час
  катедра „Геодезия“ 423 и КЛ 3, К3 11:30 часа
  катедра „Управление на системите за сигурност“ С 1, Корпус С 11:30 часа
  катедра „Инженерна логистика“ С 6, Корпус С 11:30 часа
  катедра „Компютърна и комуникационна техника“, специалност КИС и специалност КТАП С 2 и С 5, Корпус С 11:30 часа

   

  Публикувано на 10/09/2020