Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • IATI мост за международно сътрудничество

    В рамките на X Международен есенен турнир по информатика се състоя уъркшоп на тема „Методология на непрекъснатото обучение на учители и ученици в областта на конкурентната информатика“. Бяха обсъдени проблемите, с които се сблъскват преподавателите в работата си, и добрите практики за разрешаването им. Дискусионната среща се проведе с участието на заместник-кмета на Община Шумен д-р Светлана Маркова, ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“  проф. д.и.н. Георги Колев, председателя на организационния комитет на състезанието Бисерка Йовчева и над 40 преподаватели по информатика – лидери на осемте държави участващи в IATI.

    В работна среща между ръководството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, зам.-кмета Маркова с представителите на Тирасполския държавен университет – зам.-ректора на молдовското висше учебно заведени проф. Анжела Глоба и декана на факултета по физика, математика и информационни технологии проф. Адрей Брайков, един от водещите руски експерти в областта на университетското управление Евгений Сженов, съветника на министъра на науката и висшето образование на Русия и с представители на Университета “Инополис” бяха разисквани проблеми от сферата на педагогиката, дигитализирането на началните и висшите училища и усъвършенстването на кадрите в българската образователна система.

    Предмет на дискусията беше и сътрудничеството в областта на образованието между Шуменския университет, Тирасполския държавен университет, руските университети и центровете за развитие. Евгений Сженов заяви, че именно събития като Международния есенен турнир по информатика са мостовете за реално международно сътрудничество. В тази връзка беше обсъдено усъвършенстването на системата за изучаване на руски език и организирането и провеждането на кръгла маса с експерти от руското правителство в началото на декември.

    Публикувано на 25/11/2018