Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Информационна среща за първокурсниците

    Информационна среща за първокурсниците организират Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Центърът за кариерно развитие. Тя ще се състои на 9 ноември 2016 г. от 13 часа в зала 309 на Ректората.

    На срещата ще присъстват представители на ректорското ръководство, на Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси на студентите. Разяснения по актуални въпроси ще дадат представители на Агенцията по заетостта, Дирекцията „Бюро по труда“ и „Райфайзенбанк“.

    Публикувано на 07/11/2016