Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Информационна среща за стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

    Информационна среща за отпусканите от Германската служба за академичен обмен (DAAD) стипендии за български студенти, докторанти и млади учени, ще се проведе в Шуменския университет «Епископ Константин Преславски». Тя ще се състои на 17 октомври от 12,30 часа в кабинет 313 на Корпус 2.

    С интересуващите се ще се срещне лекторът Изабел фон Цицевиц. Тя ще разясни видовете стипендии – за езикови курсове, обучение или научен престой във Федерална република Германия,  за академична 2017/2018 година, и условията за кандидатстване.

    Публикувано на 06/10/2017