Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“

  Студенти, преподаватели и служители от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се включиха днес в президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“. Идеята за нея възникна през 2020 г. Тя ще бъде ежегодна и ще провежда два пъти годишно– през пролетта и през есента.

  Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии и в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаване на нови паркови пространства с доброволния труд на хората и съхраняване на климатичните дадености на страната.

  Младите хора на България, ученици в горния курс на средните училища, студенти и млади учени харесаха идеята и заявиха своето желание да се присъединят и станат част от президентската инициатива.

  Така, първото издание на президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“ се осъществява на 24 април 2021 г. едновременно в различни части на страната, където младите хора и техни преподаватели залесяват и озеленяват, с подкрепата на разсадниците към държавните горски стопанства.

  Президентът на Републиката г-н Румен Радев, членове на неговият екип и на Администрацията на президента залесяват участък в Плана планина.

  Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев и представители на академичната общност на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ също се присъединиха към инициативата. Пет фиданки от дървесния вид явор, осигурени от „Североизточното държавно предприятие – ДП“-Шумен, бяха засадени в пространството до Центъра за върхови постижения. Центърът е изграден по проект УНИТе, в който Шуменският университет си партнира с още четири университета.

  Обединяването на всички нас около идеята да облагородим средата, в която живеем и да спомогнем за опазване на климата, ни даде силата заедно да започнем от тази пролет кампания за посаждане на дърво и залесяване на горски територии и всеки да привнесе своите ценности.

  Обединени да успеем за бъдещето на децата, на страната, на региона.

  Публикувано на 24/04/2021