Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Инициативи по случай Деня на Земята

  С няколко инициативи Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ отбелязва Деня на Земята, който тази година преминава под мотото „Възстановете нашата Земя“.

  Деканското ръководство на Педагогическия факултет организира на 22 април 2021 г. акция за почистване на района около Корпус 2. Акцията е от 14 часа, поканени са да се включат студенти, преподаватели и служители.

  Екоинициативите ще продължат на 24 април 2021 г.

  От 10:00 часа онлайн лекция за Деня на Земята ще изнесат доц. д-р Дарина Бъчварова и доц. д-р Ваня Василева от Факултета по природни науки.

  От 12:00 часа с подкрепата на разсадника на „Североизточното държавно предприятие“ ДП-Шумен ще бъдат засадени пет фиданки от дървесния вид явор в района на Центъра за върхови постижения, който е изграден по проект УНИТе.

  Залесяването е в отговор на предложението към Шуменския университет да се включи в президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“. Планирано е тя да бъде ежегодна и да се провежда два пъти годишно – през пролетта и през есента.

  Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии и в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаване на нови паркови пространства с доброволния труд на хората и съхраняване на климатичните дадености на страната.

  Публикувано на 22/04/2021